CV – Romanian

1. Experienţa profesională
Alba Iulia
Administrator Cont Front Office
   • Prezentarea şi vânzarea proactivă a produselor şi serviciilor băncii pentru clienţii existenți sau potențialilor clienți;
   • Identificarea şi atragerea potențialilor clienți prin oferirea de consiliere și servicii conform standardelor de calitate ale băncii;
   • Înregistrarea și efectuarea operațiunilor cu și fără numerar în sistemul informatic, atât în lei cât și în valută;
   • Gestionarea şi procesarea instrumentelor de plată, a tranzacțiilor valutare și a ordinelor de plată în conformitate cu normele și procedurile băncii;
Alba Iulia
Responsabil Clientelă PF
   • Promovarea vânzărilor active de produse și servicii ale băncii, dedicate segmentului de clienți persoane fizice;
   • Menținerea şi dezvoltarea portofoliului de clienți, prin organizarea de prezentări atât la locul de muncă al clienților cât și în cadrul agenției;
   • Găsirea soluțiilor financiare adecvate pentru clienții băncii;
   • Întocmirea, analizarea şi gestionarea dosarelor de credit pentru clienții persoane fizice;
   • Identificarea nevoilor clienţilor şi oportunităţilor de a vinde produsele şi serviciile băncii prin activitatea de vânzări încrucișate;
   • Încheierea și gestionarea convențiilor de plată a salariilor pe carduri cu angajatorii solicitanți;
   • Realizarea sarcinilor și obiectivelor în conformitate cu reglementările legale și interne;
Administrator Cont Front Office Supervizor
   • Promovarea și vânzarea întregii game de produse destinate persoanelor fizice și juridice;
   • Atragerea și păstrarea clienților prin oferirea de consiliere și servicii conform standardelor de calitate ale băncii;
   • Verificarea și gestionarea cererilor de deschidere cont, înființarea/desființarea depozitelor, efectuarea operațiunilor de încasare, plată și transfer rapid de bani (Western Union);
   • Supervizarea şi autorizarea operațiunilor introduse în aplicația informatică de către colegii din unitate;
   • Verificarea zilnică a rapoartelor cu operațiunile efectuate în conturile interne și ale clientelei;
Responsabil Carduri cu atribuții IT&C
   • Prezentarea produselor şi serviciilor băncii clienților sau potențialilor clienți;
   • Încheierea convențiilor de plată a salariilor pe carduri cu angajatorii solicitanți;
   • Administrarea rețelei locale de calculatoare şi asigurarea bunei funcţionări a echipamentelor IT&C, a aplicațiilor informatice, precum și a rețelei de acceptare a cardurilor (ATM, EFTPOS);
   • Îndeplinirea instrucțiunilor primite de la direcția IT&C în cazul unei intervenții locale în vederea rezolvării unei disfuncționalități;
   • Întocmirea și transmiterea de rapoarte periodice către departamentele de specialitate și către conducerea agenției;
   • Administrarea şi alimentarea cu numerar a bancomatelor;
2. Cursuri
MKB Romexterra Bank
   • Tehnici de vânzare;
   • Western Union;
3. Educaţie şi formare
5. Competenţe personale
Limba Străină
   • Maghiară (limba maternă);
   • Engleză (avansat);
Competenţe și abilități de comunicare
   • Abilităţi bune de comunicare și de lucru în echipă; Acumulate și dezvoltate ca urmare a experienței avute în funcția de responsabil clientelă;
Competenţe dobândite la locul de muncă
   • Prezentarea și promovarea produselor și serviciilor, dobândite și dezvoltate în urmaparticipării la cursul “Tehnici de vânzare”;
   • Depanarea și configurarea echipamentelor IT&C;
Competenţe şi aptitudini organizatorice
   • Aptitudini bune de planificare, dobândite prin experienţa profesională avută în domeniul bancar;
Competenţe informatice
   • Cunoștințe aprofundate în utilizarea calculatorului și a pachetului Ms Office, dobândite în urma absolvirii liceului de informatică;
Permis de conducere
   • Categoria B din anul 2003;
Hobby
   • Călătoriile, IT&C, Fotbal;
6. Anexe